Ich illustriere Deine Vision. Ich zeichne Dir den Satz, der Dich trifft und der die Weite in Dir öffnet. Du erhältst einen neuen Impuls, tagtäglich, um Deinen Weg weiterzugehen.

„Jag satte min fot i luften … och hon bar den.“ (Hilde Domin)
Jag illustrerar din vision. Jag ritar meningen som mötar dig och öppnar den inre vidden i dig. Du får en ny impuls att fortsätta på din väg varje dag.